Dzis jest 21.07.2024, imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
advert 1
advert 2
advert 3
Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół
Dofinansowanie z WFOŚiGW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 maja 2024 11:43


Zespół Szkół w Ropczycach otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW

 

Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach otrzymał dofinansowanie w ramach naboru Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: „Warsztaty ekologiczne w Zwierzu - Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach”. Projekt obejmuje w swej treści zaplanowanie i przeprowadzenie seminariów, warsztatów i konkursów o tematyce ekologicznej oraz doposażenie istniejącego zaplecza technicznego w środki dydaktyczne, umożliwiające jego realizację. Zasadniczym celem projektu jest propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska wśród młodzieży. Całkowita wartość projektu wynosi 11 300,00 zł.

Poprawiony: niedziela, 26 maja 2024 11:50
 
Warsztaty profilaktyczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 26 maja 2024 11:03

Trening umiejętności psychospołecznych


W Zespole Szkół im. ks .dra Jana Zwierza w Ropczycach 22 i 23 maja odbyły się w ośmiu klasach warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez specjalistów z Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF z Rzeszowa tj. p. Gabrielę Rumak, p. Karolinę Pondo i p. Przemysława Chruściel. Tematem warsztatów był "trening umiejętności psychospołecznych’’.

Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych. Wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych.
Warsztaty oparte były na ćwiczeniach usprawniających u uczniów umiejętności:

•nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi;
•radzenia sobie z emocjami;
•odreagowywania napięcia emocjonalnego;
•współpracy w grupie;
•samokontroli (kontroli zachowania i emocji);
•rozwiązywania konfliktów oraz asertywnego reagowania;
•przestrzegania i świadomego respektowania ustalonych zasad;
•modyfikowania zachowań na bardziej akceptowane społecznie;
•zabawy (tematycznej, symbolicznej, grupowej).


Uczniowie klas III OH, IV PR, IV BM, II PR, IV EK, II HRB, I LH i I HT bardzo aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach .


 

tn_pobrane
tn_pobrane (1)
tn_pobrane (2)
tn_pobrane (3)
tn_Profilaktyka
1/5  


Pedagodzy szkolni
Aneta Bochenek , Agnieszka Rymut

Poprawiony: poniedziałek, 27 maja 2024 17:41
 
Patronat DAKAR-TOYOTA RZESZÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 maja 2024 20:04

DAKAR-TOYOTA RZESZÓW obejmuje patronatem
Technika i mechanika pojazdów samochodowych
w Zespole Szkół im. ks. dra J. Zwierza w Ropczycach.


W dniu 10 maja 2024 roku w Rzeszowie została podpisana umowa o patronacie i współpracy pomiędzy DAKAR-TOYOTA RZESZÓW Spółka z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jarosława Bąka, a Zespołem Szkół im. dra Jana Zwierza w Ropczycach reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego Mariusza Pilcha.


Umowa o patronacie i współpracy to szereg korzyści zarówno dla szkoły, uczniów jak również dla firmy.


Szkoła będzie mogła kształcić kadrę dla przemysłu motoryzacyjnego w oparciu o najnowsze technologie stosowane w branży motoryzacyjnej, pozyska aktualne pomoce dydaktyczne do zajęć praktycznych, a kadra pedagogiczna zostanie przeszkolona przez praktyków.


Uczeń będzie miał możliwość zobaczyć, pracować i ćwiczyć na profesjonalnie wyposażonych stanowiskach zarówno na warsztatach szkolnych, w salach lekcyjnych , jak i w przedsiębiorstwie.
Firma pozyska dobrze wyszkoloną kadrę, przyczyni się do rozwoju szkoły, będzie mieć udział kształtowaniu właściwych nawyków i postaw przyszłych pracowników.


Spotkanie zakończyło się zaplanowaniem działań na najbliższy rok szkolny oraz pamiątkowym zdjęciem.

 
Poprawiony: poniedziałek, 13 maja 2024 20:14
 
Wycieczka do PUK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 maja 2024 19:27


Wycieczka do miejskiej oczyszczalni ścieków w Ropczycach

 

29 kwietnia 2024 r. w ramach projektu „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły” realizowanego w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, uczniowie klasy 1PR uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ropczycach.
Celem zorganizowanej wycieczki, było zaznajomienie się z technologią oczyszczania ścieków komunalnych oraz poznanie zadań i priorytetów, jakie stawiają przed sobą tego rodzaju obiekty, które aktywnie chronią środowisko naturalne.
Wraz z prowadzącymi zajęcia, młodzież prześledziła poszczególne etapy oczyszczania ścieków komunalnych w trzech wyodrębnionych procesach: mechanicznym, biologicznym i chemicznym.
Uczestnicy z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji przekazywanych przez pracowników oczyszczalni ścieków. Mieli również wiele własnych spostrzeżeń oraz pytań technicznych. Tego rodzaju inicjatywy są bardzo cenne, gdyż kształtują one świadomość ekologiczną społeczeństwa.


Renata Kopala
Katarzyna Piękoś

Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2024 19:36
 
Edukonkurs z nagrodami dla uczniów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 maja 2024 11:16

Projekt BAKCYL poleca- Edukonkurs z nagrodami dla uczniów

 

Warszawski Instytut Bankowości serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim edukacyjnym konkursie pt.Cyber Geniusz Uczeń z wysokimi nagrodami pieniężnymi!

Konkurs to test wiedzy na platformie internetowej Testportal.
Test rusza 9 maja i potrwa do 30 maja 2024r.
Uczestnicząc w teście uczniowie zapoznają się z różnymi zagrożeniami w przestrzeni cyfrowej, sprawdzą swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci, a najlepsi cybergeniusze wygrają nagrody!

Zasady:
Test składa się z 30 zamkniętych pytań o różnym stopniu trudności. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Na każde pytanie i udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik ma 30 sekund - stąd rozwiązanie testu nie zajmie dłużej niż 15 minut.

Jak wziąć udział?:
Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu uczeń dokonuje Rejestracji na stronie internetowej https://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy/  należy kliknąć w zakładkę Rejestracja, która przeniesie do formularza rejestracyjnego na platformie Testportal.


Test ma charakter konkursowy - Zwycięzca oraz Laureaci II i III miejsca zostaną nagrodzeni za swoją wiedzę i szybkość rozwiązywania testu.

Nagrody wynoszą:
· I miejsce: 1800 zł
· II miejsce: 1300 zł
· III miejsce: 800 zł

Sprawdź swoją wiedzę, bądź bezpieczny w sieci i wygraj nagrody!

Regulamin konkursu na stronie: https://cyber.wib.edu.pl/test-wiedzy/

 

 

Korzystając z okazji zapraszamy do zgłaszania klas na nasze stałe lekcje w Projekcie BAKCYL  https://szkola.wib.edu.pl/

Poprawiony: czwartek, 02 maja 2024 11:30
 
Kolejny sukces PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 maja 2024 11:05

Ekonomistka, Faustynka Budzik laureatką ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.
23 kwietnia 2024 roku, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się finał konkursu.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpiecznej i legalnej pracy, oraz innej pracy zarobkowej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Turniej wiedzy z prawa pracy oraz bhp przeprowadzany jest w szkołach, uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego PIP pn. „Kultura bezpieczeństwa”, który jest elementem kampanii dla młodzieży pn. „Legitna praca”. Promowanie proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy oraz popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa wśród młodych ludzi, to podstawowe zamierzenie tego konkursu.
W tegorocznej, XI edycji konkursu wzięło udział 393 placówek edukacyjnych, 10 090 uczniów. Do etapu centralnego zakwalifikowało się tylko 48 najlepszych uczestników z całej Polski, reprezentujących okręgowe oddziały Państwowej Inspekcji Pracy. Podkarpacie kolejny raz okazało się najlepsze, a reprezentowane było przez bezkonkurencyjną Faustynę Budzik z naszej szkoły, z klasy IV EK oraz dwoje uczniów z Leżajska (również finalista) i z Niska.
Wsparciem naszej drużyny była Pani Anna Wilk z PIP Oddział w Rzeszowie.
Serdeczne gratulacje.

tn_1
tn_11
tn_2
tn_3
tn_4
tn_5
tn_6
tn_8
tn_9
1/9 

 

Aldona Majewska Dudek

Poprawiony: czwartek, 02 maja 2024 11:12
 
Święto Patrona Anglii PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 maja 2024 19:36

W środę, 24 kwietnia, w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach miało miejsce wydarzenie kulturowe związane z przypadającym na 23 kwietnia Świętem Patrona Anglii. Z tej okazji odbył się konkurs sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu kultury i historii państw członkowskich wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa.
Do konkursu przystąpiło siedemnastu uczniów naszej szkoły, spośród których najlepszą znajomością zagadnień i najwyższą liczbą zdobytych punktów wykazali się:


1. Dominika Wajda – klasa 3F
2. Krzysztof Glinka – 1LSA
3. Andrzej Banaś – 1M.


Kulminację wydarzenia stanowiło spotkanie klas 3F, 2LGF, 1EK, 1ORB, 1LG, 1M oraz 1LH w Auli Szkolnej, podczas którego uczennice klasy 3F pod opieką organizatorek – p. Agnieszki Przypek i p. Justyny Pięty – wygłosiły prelekcję na temat sylwetki Patrona Anglii – Św. Jerzego, a także przedstawiły słuchaczom genezę patronatu i współczesne formy celebracji święta przez rodzimych mieszkańców Wysp. Uzupełnieniem przygotowanej prezentacji była projekcja krótkich filmów dokumentalnych, a także mini konkurs dla uczestników, przeprowadzony przez p. Agnieszkę Przypek. Oprawę artystyczną wydarzenia stanowiło wykonanie przez uczennicę klasy 3F – Dagmarę Raś – piosenki brytyjskiej wokalistki Adele.


Znajomość kultury, będącej integralną częścią języka i dziedzictwa danego narodu, jest niezwykle istotna w procesie zarówno uczenia się, jak i nauczania języka docelowego dlatego mamy nadzieję, że niniejsze wydarzenie zwiększy świadomość kulturową słuchaczy, a tym samym przyczyni się do pogłębiania zainteresowań językowych naszych uczniów.

 

tn_IMG_0003
tn_IMG_0018
tn_IMG_0023
tn_IMG_0056
tn_IMG_20240430_132837
tn_IMG_9997_1
1/6 


 


Organizatorzy:
Agnieszka Przypek
Justyna Pięta

Poprawiony: środa, 01 maja 2024 19:44
 
Pożegnanie maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 kwietnia 2024 12:13

Uroczyste pożegnanie maturzystów 2023/2024

 

26 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyło się uroczyste pożegnanie maturzystów. O godzinie 8:00 w kościele Parafialnym w Ropczycach odprawiona została koncelebrowana Msza Święta w intencji Uczniów, Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Następnie, uroczystość przeniosła się na aulę Zespołu Szkół. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu. Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły Mariusz Pilch, powitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawicieli: Służb, Instytucji i Firm, które na co dzień współpracują i wspierają Szkołę. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Proboszcz parafii pw Przemienienia Pańskiego ks. Ryszard Polański, komendant Komendy Powiatowej Policji mł. insp. Roman Zawiślak, Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Łukasz Szopa, Pan Marcin Ortyl - Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Ropczycach, Pani Dyrektor Dagmara Szyler przedstawiciel Firmy SafranTransmission Systems Poland, Pan Grzegorz Inglot dyrektor zarządzający Firmy Aero Gearbox Internatinal wraz z paniami Agnieszką Socha i Gabrielą Filipek, Pani Natalia Szewc i Pani Karolina Darłak przedstawiciele Firmy Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A.

 

tn_zr-113
tn_zr-116
tn_zr-124
tn_zr-13
tn_zr-131
tn_zr-135
tn_zr-138
tn_zr-142
tn_zr-148
tn_zr-16
tn_zr-17
tn_zr-19
tn_zr-21
tn_zr-26
tn_zr-30
tn_zr-35
tn_zr-40
tn_zr-44
tn_zr-48
tn_zr-5
tn_zr-54
tn_zr-71
tn_zr-78
tn_zr-83
tn_zr-94
01/25 
Poprawiony: środa, 01 maja 2024 19:19
Więcej…
 
Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 kwietnia 2024 07:47

26 kwietnia 2024 r. odbył się Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim.


Laureatami Konkursu zostali

I miejsce Olivia Muzyk z klasy 3 PW
II miejsce Krystyna Kubik z klasy 1 OPW
III miejsce Michał Wiater z klasy 1 PR

 

Zwycięzcom gratulujemy!!!


Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2024 07:55
 
KONCERT PROFILAKTYCZNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 kwietnia 2024 12:48

W piątek 12 kwietnia w naszej szkole gościł Lech Dyblik – aktor znany z licznych występów teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Przez wiele osób kojarzony jest z rolą Kazimierza Badury z serialu „Świat według Kiepskich”.
W trakcie spotkania aktor wspominał o początkach swojej drogi zawodowej, o marzeniach, karierze aktorskiej i drodze do osobistej katastrofy moralnej. Mówił o własnych przeżyciach z okresu staczania się w uzależnienie oraz trudnej walce z alkoholizmem. Śpiewał o tym, jak nałóg niszczy całe życie człowieka. Zainteresowanie uczniów wzbudził również słowami o własnej bezradności i słabości w konfrontacji z chorobą alkoholową. Udowodnił jednak na własnym przykładzie, że ta walka choć bardzo trudna, jest możliwa.

Pan Dyblik w swoich opowieściach podkreślał znaczenie rodziny, niezwykle istotną rolę wzajemnych relacji, które w rodzinie ciągle trzeba budować i doskonalić. Opowiadał o szacunku do drugiego człowieka i pokorze, która jest warunkiem spokojnego i pełnego życia.
Historia aktora zobrazowała problem w sposób bardzo sugestywny i z pewnością na długo pozostanie w pamięci młodzieży, stanowiąc też swoistą przestrogę przed popełnianiem podobnych błędów. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.
Na zakończenie ustawiła się długa kolejka po autograf i pamiątkowe zdjęcie z aktorem.

tn_Dyblik-2
tn_Dyblik-3
tn_Dyblik-4
tn_Dyblik-5
tn_Dyblik-7
tn_Dyblik-9
1/6 


Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2024 17:54
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 108

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 245 gości 

Pracownie w ZS