Dzis jest 20.05.2024, imieniny Bazylego, Bernardyna, Krystyny
advert 1
advert 2
advert 3
Silne partnerstwo
Silne partnerstwo - lepsze kadry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 sierpnia 2018 00:00Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Silne partnerstwo-lepsze kadry” realizowanego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPOWP na lata 2014-2020 realizowanego zgodnie z umową o dofinasowanie nr RPPK.09.04.00-18-0003/18-00 z dnia 22 czerwca 2018 roku


Główny Cel Projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 66 uczniów Technikum w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach w zawodzie technik mechanik -operator obrabiarek sterowanych numerycznie poprzez dostosowanie programu i warunków kształcenia zawodowego do bieżących i przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy oraz nawiązanie i realizację ścisłej współpracy z pracodawcą -Safran Transmission System Poland Sp. z o.o. obejmującej m.in. staże dla uczniów i
nauczycieli ZS.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP gdyż wpłynie na poprawę jakości kształcenia zawodowego, dostosowanie go do zdiagnozowanych potrzeb rynku pracy,
a poprzez nawiązanie trwałej formy współpracy z przedsiębiorcą, dodatkowo zwiększy szanse absolwentów ZS na zatrudnienie. Poprzez realizację projektu nastąpi dostosowanie bazy dydaktycznej oraz programu nauczania do wymagań partnera - firmy zajmującej się produkcją lotniczą.

.


czytaj całość

Poprawiony: czwartek, 12 września 2019 07:08