Dzis jest 21.07.2024, imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
advert 1
advert 2
advert 3
Deklaracja dostępności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 marca 2021 19:37

Deklaracja dostępności


Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: zsropczyce.edu.pl

Data publikacji : 19.09.2008 r.
Data ostatniej aktualizacji: 21.08.2018 r.


Status pod względem zgodności:


 • Strona internetowa: zsropczyce.edu.pl, jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • w nagłówkach stron nie został umieszczony link do Deklaracji Dostępności,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2020 r.


Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Janusz Jonakowski – adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (17) 22-18-270. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach 
ul. Mickiewicza 14 39-100 Ropczyce
Tel.: (17) 22-18-270 
Fax: (17) 22-18-447

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Strona internetowa: www.zsropczyce.edu.pl

 

Dostępność architektoniczna:

Budynek administracyjno-dydaktyczny A

 

 1. Główny budynek Zespołu Szkół położony przy ul. Mickiewicza 14, posiada dwa wejścia i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Wejścia nie posiadają barier architektonicznych. Na parterze znajdują się sekretariaty, gabinety dyrekcji oraz dyżurka na której pracownik szkoły służy informacją.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane lecz niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Na tyłach budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.

Budynek dydaktyczny D


 1. Budynek dydaktyczny Zespołu Szkół położony przy ul. Mickiewicza 14, posiada dwa wejścia i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Wejścia posiadają bariery architektoniczne - schody. Jest połączony przewiązką z budynkiem A.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane lecz niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynek dydaktyczny WT z halą sportową


 1. Budynek dydaktyczny Zespołu Szkół położony przy ul. Mickiewicza 14, posiada dwa wejścia i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Wejścia nie posiadają barier architektonicznych.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane. W budynku jest winda. Łączniki sal dydaktycznych, auli, hali sportowej, szatni, toalet i ubikacji dla niepełnosprawnych nie posiadają barier architektonicznych i są dostępne dla poruszających się na wózku. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Budynki warsztatów szkolnych


 1. Jest to kompleks trzech odrębnych budynków warsztatów szkolnych Zespołu Szkół położonych przy ul. M. Konopnickiej 2. Każdy posiada dwa wejścia i jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Wejścia na parter tych budynków nie posiadają barier architektonicznych.
 2. Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiektach są ogólnodostępne i odpowiednio oznakowane lecz niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Przy każdym z budynków znajduje się parking.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zespół Szkół nie posiada tłumacza języka migowego.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poprawiony: czwartek, 25 marca 2021 20:28