Dzis jest 23.01.2020, imieniny Fernandy, Jana, Rajmundy
advert 1
advert 2
advert 3
Dzień Praw Konsumenta PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 marca 2013 10:45

Światowy Dzień Praw Konsumenta


„Niech po świętym Mateuszu chucha, kto sobie nie kupił kożucha” – mówi mądrość ludowa. A co w przypadku, gdy kożuch został kupiony, ale chuchać trzeba dalej, a czasem ze wzmożoną siłą? Chyba każdemu z nas zdarzyło się, chociaż raz w życiu zakupić towar czy usługę, które, zamiast nam pomóc lub uprzyjemnić życie, stały się naszą kulą
u nogi… Koniec z nieuczciwymi sprzedawcami i niezgodnym z opisem towarem słabej jakości! Dzisiaj Światowy Dzień Praw Konsumenta!

 


Dzień ten jest szczególnie ważny z perspektywy współczesnego człowieka, ponieważ każdy z nas jest konsumentem bez względu na miejsce zamieszkania, kulturę, religię czy wiek. Kupujemy codziennie, a każda przez nas wydana złotówka stanowi o tym,
jak bardzo jesteśmy zależni od konsumpcji.


Choć słowo „konsument” nie kojarzy się większości z nas pozytywnie, to czas najwyższy odświeżyć jego znaczenie i pokazać, że nie ma w nim nic negatywnego. Cokolwiek robimy, z jakiegokolwiek sprzętu korzystamy, jakiekolwiek ubrania mamy na sobie – jesteśmy konsumentem. Nie ma w tym nic złego. Mamy nawet zestaw praw, które warto znać i wykorzystać! Konsument – to może brzmieć dumnie.Prawo do informacji, wyboru, bezpieczeństwa, reprezentacji – to cztery podstawowe prawa konsumentów sformułowane 15 marca 1962 roku przez J.F. Kennedyego.
Kto z nas dziś o nich pamięta? Kto potrafiłby wymienić wszystkie prawa konsumentów? Kto wie jak ich przestrzegać lub walczyć o to, by je ich przestrzegano? Jak kupować odpowiedzialnie?Unia Europejska w art. 153 Traktatu o Wspólnotach Europejskich dowodzi, że ochrona konsumentów na rynku unijnym jest kwestią bardzo ważną, deklaruje, bowiem, że w celu wspierania interesów konsumentów i dla zagwarantowania wysokiego poziomu konsumpcji, wspólnota wnosi wkład
w ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych konsumentów,
jak i do wspierania ich prawa do informacji, wychowania i kształcenia zorganizowanego dla ochrony swych interesów
”. Korzystając z wzorców amerykańskich jak i doświadczeń państw członkowskich Wspólnoty, Dyrekcja Generalna ds. ochrony zdrowia i konsumentów Komisji Europejskiej, wypracowała
10 podstawowych zasad ochrony konsumentów w Unii Europejskiej.


Są to następujące zasady:

 

 1. Konsumenci mają możliwość zakupu artykułów według własnego uznania
  i w wybranym przez siebie miejscu,
 2. Konsumenci mają prawo do zwrotu niesprawnych artykułów,
 3. Konsumentów chronią wysokie normy bezpieczeństwa żywności i innych towarów konsumpcyjnych,
 4. Konsumenci mają prawo wiedzieć, co spożywają,
 5. Konsumentom należy zapewnić uczciwe warunki umów,
 6. Konsumenci mają prawo do zmiany zdania,
 7. Konsumentom należy ułatwiać porównanie cen,
 8. Konsumenci nie mogą być wprowadzeni w błąd,
 9. Konsumentom należy zapewnić ochronę podczas urlopu,
 10.  Konsumentom należy zapewnić pomoc w skutecznym rozstrzyganiu sporów transgranicznych.Instytucjonalnie ochrona konsumentów w Polsce jest zadaniem wielu podmiotów.


Podstawowe znaczenie mają:

 

 • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, instytucja rządowa zajmująca się ochroną konsumenta zbiorowego,
 • Inspekcja Handlowa jako wyspecjalizowany organ kontroli, powołany do ochrony interesów i praw indywidualnych i pośrednio zbiorowych konsumentów oraz interesów gospodarczych Państwa,
 • powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów (instytucja samorządowa zajmująca się ochroną konsumenta indywidualnego):
 • organizacje społeczne, takie jak Federacja Konsumentów, czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich zajmujące się pomocą konsumentom indywidualnym,
  jak i działaniami lobbystycznymi na rzecz zbiorowych konsumentów.


Niezależnie od powyższego wymienić należy inne instytucje powołane do ochrony konsumentów w wąskim zakresie, jak: 

 

 • Sądy Konsumenckie, RzecznikUbezpieczonych, Arbiter Bankowy,  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.Pamiętajmy, jeśli towar nie odpowiada naszym wymaganiom, nie jest zgodny z opisem
i dodatkowo – sprzedawca wprowadził nas w błąd, jako konsumencijesteśmy chronieni unijnymi prawami i możemy domagać się zwrotu pieniędzy. Nie ma co chuchać na ręce, jeśli kożuch nie grzeje – trzeba działać!


Zespół Promocji Zdrowia

Poprawiony: piątek, 15 marca 2013 11:09
 

Dzisiaj mamy:


czwartek
stycznia 2020
23