Dzis jest 23.10.2019, imieniny Edwarda, Marleny, Seweryna
advert 1
advert 2
advert 3
Liceum Ogólnokształcące Sportowe PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2013 00:00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPORTOWE


Liceum ogólnokształcące sportowe to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci liceum ogólnokształcącego sportowego mogą kontynuować naukę  w szkołach policealnych lub na studiach wyższych.


KLASA O PROFILU SPORTOWYM


 • rozszerzony program z przedmiotów: język polski, język angielski, biologia,
 • 6 godzin dodatkowych specjalistycznych zajęć sportowych w ramach wybranej dyscypliny (piłka nożna lub piłka siatkowa)


 • kształcenie w klasie o profilu sportowym pozwala uczniom na rozwijanie umiejętności w zakresie piłki nożnej lub piłki siatkowej,
 • realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz równolegle z zajęciami edukacyjnymi kształcenie umiejętności sportowych w dyscyplinie – piłka nożna lub piłka siatkowa,
 • uczniowie mają zapewnione doskonałe warunki socjalno-bytowe; istnieje możliwość dofinansowania: biletów miesięcznych, pobytu w bursie, wyżywienia,
 • wybierając Liceum Ogólnokształcące Sportowe w zakresie piłki nożnej lub piłki siatkowej należy dostarczyć zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia oraz zaliczyć próby sprawności fizycznej,
 • absolwenci liceum ogólnokształcącego sportowego mogą kontynuować naukę np. w akademiach wychowania fizycznego.


KLASY MUNDUROWE:


KLASA O PROFILU POLICYJNO-WOJSKOWYM

 • rozszerzony  program z przedmiotów: historia, WOS, język angielski
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopolicyjna, wiedza ogólnowojskowa, zajęcia sprawnościowe


KLASA O PROFILU POŻARNICZO-POLICYJNYM

 • rozszerzony program z przedmiotów: historia, WOS, informatyka
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopożarnicza, wiedza ogólnopolicyjna, zajęcia sprawnościowe


 • kształcenie w profilach: policyjno-wojskowym i pożarniczo-policyjnym stwarza uczniom możliwość poznania specyfiki pracy
  w formacjach takich jak: policja, wojsko, straż pożarna,
 • w ramach zajęć z przedmiotów profilowanych uczniowie korzystają ze współpracy szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Komendą Powiatową Policji w Ropczycach oraz 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich,
 • uczniowie zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie ze sprzętem jakim dysponują służby porządkowe w naszym kraju, dowiadują się jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz poznają zasady obowiązującego w Polsce prawa,
 • w trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania i pierwszej pomocy, a także uczestniczą w zajęciach terenowych oraz wyjazdach edukacyjnych na strzelnicę, do jednostek wojskowych, policji, straży,
 • absolwenci klas mundurowych są:
  • przygotowani do pracy: w policji, wojsku i straży pożarnej,
  • przygotowani do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności fizycznej),
  • wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych.


Opracowanie: Diana Dumara, Renata Dumara
Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 14:18